Uwaga na podróby

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu przez nielegalnie działające zakłady produkujące mięso doner kebap produktów oznaczonych etykietą z naszym logo i naszymi danymi firmowymi, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia obywateli naszego kraju, chcielibyśmy poinformować, iż za każdą potwierdzoną informację o nielegalnie działającym zakładzie produkującym mięso doner kebap wprowadzającym do obrotu na terenie naszego kraju produkty oznaczone etykietą z naszym logo i naszymi danymi firmowymi oferujemy nagrodę w wysokości 5000,00 zł.
Nagroda przysługuje pierwszej osobie, która poinformuje o danym zakładzie.
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie pod adresem mailowym istanbul@istanbul.pl